شرایط گارانتی و تعویض

شرایط گارانتی و تعویض

 

به اطلاع مشتریان محترم می رساند ، شرایط گارانتی و تعویض محصولات وب سایت سیلویالند بصورت زیر می باشد:

شرایط گارانتی و تعویض محصولات کلیه محصولات موجود دروب سایت تحت شرایط زیر قابل تعویض و ارجاع طی ۷۲ ساعت از لحظه دریافت کالا توسط مشتری بوده و مسئولیت کنترل محصولات در هنگام تحویل کالا برعهده مشتری می باشد (مشتریان تهران)  و در صورت داشتن شکستگی و ایراد (معیوب بودن کالا) ، ایشان بایستی از دریافت کالا امتناع کرده و سفارش را مرجوع کنند.

تعویض قطعه یا قطعاتی که احیاناً دارای عیب کیفی به جز شکستگی باشند با قطعات مشابه سالم.

(مشروط به عدم استفاده از آن)

 

تعویض قطعاتی که پس از شستشو دچار رنگ پریدگی گردند جز در موارد ذیل:

“محصولاتی نگهداری و شستشوی آن در توضیحات هر محصول ذکر شده است” :  شرایط نگهداری