Tag Archives: تعریق بدن

چرا ورزشکاران نباید نوشیدنی سرد بنوشند؟

download
اول اینکه چرا آب می خوریم؟ و دوم اینکه بهتر است آن را گرم بنوشیم یا سرد؟ ما باید این نکته را بدانیم که نوشیدنی چه سر باشد و چه گرم وقتی وارد معده انسان می شود تا درجه حرارت آن به ۳۷ درجه سانتی گراد نرسد نمی تواند از معده خارج شود و اگر گفته می شود که ورزشکاران نوشیدنی سرد ننوشند به همین دلیل است چون وقتی نوشیدنی سرد باشد مدتی زمان .